Parterapi i Enskede?

testa vår app!

Startsida / Parterapi / Stockholm / Enskede

Parterapi i Enskede?

Det kan vara svårt att hitta bra hjälp för relationsproblem. I Enskede finns familjerådgivning och många av Stockholms bästa parterapeuter, men det kan vara krångligt och dyrt att gå i parterapi. Därför har vi utvecklat en ny app, Birds Relations, som hjälper er utan att behöva prata med en psykolog! Ni får hjälp att bedöma er relation och gör övningar direkt i appen. Utvecklat av psykologer med lång erfarenhet av traditionell parterapi. 

Birds Relations - parutveckling för en starkare relation

Birds Relations är en helt digital tjänst för parutveckling, en app som par använder helt utan direktkontakt med psykolog. Vi, Helga och Clara, har utvecklat Birds Relations för att göra den kunskap om kärlek, relationer och den metod vi arbetar med i parterapi tillgänglig för fler. Som användare gör ni Birds Relations på helt egen hand. Birds Relations är en par-app som bygger på evidensbaserad parterapi av den form vi som kliniska psykologer arbetar med, IBCT.

Kom igång direkt genom att ladda ner appen Birds Relations i AppStore eller Google Play

Relationsproblem är vanliga i Stockholm och Enskede, de flesta par söker idag hjälp hos psykolog först när kärleksproblemen är stora och har funnits en lång tid. Vi vet att ungefär en tredjedel av alla par mår dåligt i sin relation och hälften av alla par separerar. Ändå är det få av dessa som faktiskt söker terapi för sina relationsproblem.  

Psykologer som kan kärlek och relationer

På vår psykologmottagning möter vi dagligen personer som har problem i sin relation. De flesta hade sannolikt blivit hjälpta av enklare insatser betydligt tidigare. Vi ställde oss frågan "Hur kan vi hjälpa fler par att stärka och fördjupa sin relation på ett enkelt och roligt sätt?".

Vår strävan är att fler par ska må bra i sin kärleksrelation och med en förebyggande insats som Birds Relations vill vi minska barriärerna för att få hjälp i tid. Genom att utföra övningar via en helt digital tjänst kan ni arbeta med relationen när det passar er. Ni behöver inte ha några särskilda problem i relationen för att ha nytta av Birds Relations, färdigheter som att kommunicera bättre och skapa fler positiva stunder tillsammans är alla parrelationer hjälpta av och via en inledande kartläggning guidas ni till rekommenderade övningar.

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Kärlekspsykologerna

Clara & Helga
Clara & Helga

Vi är Helga & Clara, legitimerade psykologer och författare med lång erfarenhet av KBT, parterapi och neuropsykiatrisk utredning. Som psykologer har vi jobbat både med vuxna och barn. Vi är utbildade i KBT, Unified Protocol, parterapi och mindfulnessbaserad kognitiv terapi, samt har erfarenhet från chefs- och ledarskapsuppdrag. Vi är grundare till Birds Relations AB, samt författare till boken "Må bra som förälder - Psykologernas strategier för småbarnsåren". Få hjälp av psykolog på vår privata mottagning i centrala Göteborg. Läs mer om oss.


Att grubbla innebär att fastna i ett tänkande som inte leder till någon faktisk problemlösning utan som mer kan beskrivas som en inre dialog eller ett argumenterande med sig själv. Grubblande kan beskrivas som ett flöde av tankar. Vi skulle emellertid vilja visa på hur grubblande också kan ses som något man gör, alltså ett beteende. Att ägna sig...

Relationsproblem innebär förekomst av problem i en relation. Det är ett väldigt brett begrepp som kan innefatta allt från mindre missförstånd och meningsskiljaktigheter till större bråk och konflikter. Det kan också gälla alla typer av relationer - mellan föräldrar och barn, syskon, kollegor etc - men här fokuserar vi på just parrelationen.

Vi presenterar våra fem bästa tips som får relationen att hålla längre (och hjälper den igenom tuffare perioder).