Posttraumatisk stress (PTSD)

Privata psykologer i Göteborg

Startsida / KBT / Posttraumatisk stress (PTSD)

KBT-terapi för posttraumatisk stress (PTSD) hos psykolog i Göteborg

Posttraumatiskt stressyndrom, som förkortas och ofta benämns PTSD, är ett tillstånd som man kan drabbas av efter att ha varit med om en eller flera skrämmande händelser där man upplevt hot mot sitt eget eller andras liv. En sådan händelse kallas för psykiskt trauma. Händelser som kan utlösa posttraumatisk stress är till exempel att ha varit med i en olycka, bevittnat krig eller våld, ha blivit utsatt för övergrepp (sexuellt eller fysiskt våld) eller ha varit med om en naturkatastrof. Även svåra vårdupplevelser som en traumatisk förlossning kan vara potentiellt traumatiserande händelser. Att under en lång tid ha levt under stress, som i en destruktiv våldsam relation, är också det en möjligt traumatiserande situation. Reaktionerna efter svåra händelser är dock individuella och vad som är en chockartad påfrestande upplevelse är olika från person till person.

Situationer som de som beskrivits ovan framkallar rädsla och stress hos de allra flesta som är med om dem. För många är dock dessa reaktioner övergående och mildras med tiden även utan någon särskild behandling. För en del kvarstår symtomen och kan leda till svåra konsekvenser. Ett symtom på Posttraumatiskt stressyndrom är att få upprepade minnesbilder av händelsen som tränger sig på utan att man medvetet framkallar dem, den här typen av traumatiska minnen kallas för flashbacks och upplevs ofta mycket obehagliga eftersom det känns som om man är med om den skrämmande situationen på nytt. Andra symtom är obehagliga mardrömmar som ger ångest, att känna sig nedstämd och likgiltig inför det som händer i vardagen, att vara på sin vakt (spänd och lättskrämd), vara mer lättirriterad än vanligt, ha svårt för att koncentrera sig eller svårt att sova. Att ha kort stubin och lättare för att bli irriterad är också det ett vanligt symtom. När man har PTSD försöker man undvika sånt som påminner om händelsen, och som därmed kan framkalla flashbacks, vilket kan leda till att man blir begränsad och isolerade från andra människor eller miljöer man tidigare tyckt om.

I KBT får du lära dig mer om vanliga reaktioner efter trauma och varför det är viktigt att bearbeta traumatiska händelser som lett till PTSD. I en trygg miljö får du tillsammans med din psykolog närma dig både minnet av traumat och saker i din vardag som du undviker på grund av att de påminner om traumat. Målet med terapin är att du ska känna mindre rädsla och våga leva det liv du vill leva utan att det obearbetade traumat hindrar dig. 

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Privata psykologer i Göteborg

Vi är Helga & Clara, legitimerade psykologer och författare med lång erfarenhet av KBT, parterapi och neuropsykiatrisk utredning. Få hjälp av psykolog på vår privata mottagning i centrala Göteborg. Det är också möjligt att ha web-kontakt med oss online genom videosamtal. Läs mer om oss.

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Lasarettsgatan 1, 411 19 Göteborg

Spårvagn/Buss: Domkyrkan & Järntorget

Tåg: Göteborg Centralstation

Bil: P-hus Kungsgaraget

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Privata psykologer i Göteborg

Semester innebär inte bara härlig ledighet; för många är det också en tid då relationen sätts på prov. Lite konstigt kan tyckas, visst borde väl gemensam ledighet stärka relationen snarare än att skapa konflikter? Men kanske är inte så märkligt ändå. På semestern tillbringar man mer tid ihop än i vardagen, dessutom är förväntningarna ofta höga...


Ensamhet i parrelationer är ett vanligt problem som många människor stöter på. Trots att man är i en relation och lever tätt tillsammans med en partner som man vet i grunden bryr sig om en kan man känna sig ensam. I det här inlägget kommer vi beskriva lite närmare vilka faktorer som kan bidra till känslan av...

Att ha autism och vara i en kärleksrelation kan ibland vara utmanande, både för dig som själv har autism eller för dig som lever med en partner med autism. Autism kännetecknas av svårigheter med socialt samspel, kommunikation och flexibilitet i tänkande och beteende. Det kan också innebära ett behov av rutiner och struktur för att känna sig trygg....