Posttraumatisk stress (PTSD)

Privata psykologer i Göteborg

Startsida / KBT / Posttraumatisk stress (PTSD)

KBT-terapi för posttraumatisk stress (PTSD) hos psykolog i Göteborg

Posttraumatiskt stressyndrom, som förkortas och ofta benämns PTSD, är ett tillstånd som man kan drabbas av efter att ha varit med om en eller flera skrämmande händelser där man upplevt hot mot sitt eget eller andras liv. En sådan händelse kallas för psykiskt trauma. Händelser som kan utlösa posttraumatisk stress är till exempel att ha varit med i en olycka, bevittnat krig eller våld, ha blivit utsatt för övergrepp (sexuellt eller fysiskt våld) eller ha varit med om en naturkatastrof. Även svåra vårdupplevelser som en traumatisk förlossning kan vara potentiellt traumatiserande händelser. Att under en lång tid ha levt under stress, som i en destruktiv våldsam relation, är också det en möjligt traumatiserande situation. Reaktionerna efter svåra händelser är dock individuella och vad som är en chockartad påfrestande upplevelse är olika från person till person.

Situationer som de som beskrivits ovan framkallar rädsla och stress hos de allra flesta som är med om dem. För många är dock dessa reaktioner övergående och mildras med tiden även utan någon särskild behandling. För en del kvarstår symtomen och kan leda till svåra konsekvenser. Ett symtom på Posttraumatiskt stressyndrom är att få upprepade minnesbilder av händelsen som tränger sig på utan att man medvetet framkallar dem, den här typen av traumatiska minnen kallas för flashbacks och upplevs ofta mycket obehagliga eftersom det känns som om man är med om den skrämmande situationen på nytt. Andra symtom är obehagliga mardrömmar som ger ångest, att känna sig nedstämd och likgiltig inför det som händer i vardagen, att vara på sin vakt (spänd och lättskrämd), vara mer lättirriterad än vanligt, ha svårt för att koncentrera sig eller svårt att sova. Att ha kort stubin och lättare för att bli irriterad är också det ett vanligt symtom. När man har PTSD försöker man undvika sånt som påminner om händelsen, och som därmed kan framkalla flashbacks, vilket kan leda till att man blir begränsad och isolerade från andra människor eller miljöer man tidigare tyckt om.

I KBT får du lära dig mer om vanliga reaktioner efter trauma och varför det är viktigt att bearbeta traumatiska händelser som lett till PTSD. I en trygg miljö får du tillsammans med din psykolog närma dig både minnet av traumat och saker i din vardag som du undviker på grund av att de påminner om traumat. Målet med terapin är att du ska känna mindre rädsla och våga leva det liv du vill leva utan att det obearbetade traumat hindrar dig. 

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Privata psykologer i Göteborg

Vi är Helga & Clara, legitimerade psykologer och författare med lång erfarenhet av KBT, parterapi och neuropsykiatrisk utredning. Få hjälp av psykolog på vår privata mottagning i centrala Göteborg. Det är också möjligt att ha web-kontakt med oss online genom videosamtal. Läs mer om oss.

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Spårvagn/Buss: Domkyrkan

Tåg: Göteborg Centralstation

Bil: P-hus Kungsgaraget


Ett vanligt tema när det gäller problem i parrelationer är bristfällig kommunikation. Att inte uppleva sig förstådd eller lyssnad på, svårigheter med att ge och ta kritik eller att på ett tydligt men trevligt sätt hävda sina behov är några av de vanligaste problemområden vi som parterapeuter arbetar med. Kommunikation består av flera delar,...

Vad menar vi egentligen med acceptans? Detta svåra begrepp som vi då och då slänger oss med i vardagen men också kan bli provocerade av. Vad då acceptera? Innebär det att jag ska ge upp, kapitulera, bestämma mig för att inget längre spelar någon roll och strunta i att förändra saker? Nej, acceptans är snarare utgångspunkten för att...

Med julen i antågande är det många som suckar, tar ett djupt andetag och hastar/planerar/oroar sig vidare i takt med att luckorna öppnas en efter en. Kanske är den stora stressen i allt som ska göras, kanske är den i det dåliga samvetet för den familjemedlemmen eller släktingen man gör besviken, kanske är den i oron över att alla...