Individuell terapi | KBT

Privata psykologer i Göteborg

Startsida / Individuell terapi | KBT

KBT hos privat psykolog i centrala Göteborg

Känner du dig ofta orolig, ångestfylld, nedstämd eller stressad? Vi erbjuder terapi hos psykolog för stress, depression, sömnproblem, ångest, självkänsla m.m. Kanske har du på egen hand försökt lösa dina problem under en längre tid? Eller befinner du dig i en akut kris och vill ha hjälp av en psykolog för att navigera och komma vidare? På vår privata mottagning i centrala Göteborg erbjuder vi individuell terapi hos psykolog vid olika typer av psykologiska problem. Grunden i vår behandling är kognitiv beteendeterapi (KBT), vi är legitimerade psykologer och vi utgår alltid ifrån vetenskapligt beprövade metoder.

Vi erbjuder individuell terapi för: 

Få behandling av psykolog i Göteborg.
Få behandling av psykolog i Göteborg.

Vi erbjuder också samtal med psykolog för anhörigstöd och krissamtal samt samtal med fokus på föräldrarollen (till exempel utgående från vår bok Må bra som förälder).

Det är också möjligt att ha terapi med oss online genom videosamtal.

Vad är kognitiv beteendeterapi (KBT)?

KBT är en form av terapi som hjälper människor att förändra sina beteenden och som utgår från att tankar, känslor och beteenden samverkar. I KBT arbetar vi aktivt och problemlösande, din psykolog fungerar som expert på metoden och du som klient som expert på dig själv. Vi utgår från mål som formuleras i början av behandlingen och som utvärderas under behandlingens gång.

Hur går en KBT-behandling till?

KBT-behandlingen inleds alltid med ett bedömningssamtal och avslutas med att du tillsammans med din psykolog lägger upp en plan för hur du kan arbeta vidare på egen hand för att bibehålla de framsteg som du gjort. Mellan de tillfällen du träffar din psykolog för terapi arbetar du med hemuppgifter, det kan till exempel handla om att prova ett nytt förhållningssätt eller att observera vilka tankar och känslor du får i olika situationer för att få en förståelse för varför vissa beteendemönster vidmakthålls och på vilket sätt det skulle kunna bli annorlunda.

Hur lång tid en KBT-behandling tar varierar, det beror på dina problem, din målsättning och dina förutsättningar. Ofta träffar du din psykolog mellan 5 och 15 tillfällen.

Kontakta oss för att boka tid på vår privata psykologmottagning i centrala Göteborg. Läs mer om de tillstånd vi behandlar nedan. 

Blogginlägg om individuell terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT):


ADHD

ADHD betyder hyperaktivitets- och uppmärksamhetsstörning. Det innebär svårigheter med att koncentrera sig och fokusera uppmärksamheten, och man kan vara impulsiv och överaktiv. I KBT får du tillsammans med din psykolog lära dig strategier för att hantera vardagen.  Läs mer här.

Depression

Har du känt dig nedstämd, trött och orkeslös under en längre tid och tappat lusten till sådan du tidigare brukade tycka om att göra kan du vara deprimerad. I KBT-terapi får du med din psykolog lära dig att se samband mellan vad du gör och hur du mår. Läs mer här.

Dysmorfofobi (BDD)

Vid dysmorfofobi, body dysmorphic disorder (BDD), leder missnöje med aspekter av det egna utseendet till stark oro och ångest. I KBT för dysmorfofobi får du med din psykolog lära dig vad dysmorfofobi är, vanliga symtom och vilka beteenden som bidrar till ångesten. Läs mer här.

Fobier

Fobi är en väldigt stark rädsla för något, så stark att du begränsas i vardagen. Specifik fobi behandlas med kognitiv beteendeterapi, metoden kallas exponering och innebär att du med din psykolog lär dig förstå varför och att du gradvis närmar dig det du är rädd för. Läs mer här.

Generaliserad ångest (GAD)

Generaliserad ångest, som ofta förkortas GAD (efter engelskans generalized anxiety disorder), innebär att lida av svår ångest eller oro varje dag. I KBT-behandling av generaliserad ångest får du tillsammans med din psykolog hjälp med att kartlägga oron. Läs mer här.

Hälsoångest (hypokondri)

Att lida av hälsoångest (också kallat hypokondri) innebär att besväras av en överdrivet stark oro för den egna hälsan. Målet för din psykolog är att du efter terapin inte ska vara lika begränsad av din oro och ångest. Läs mer här.

Panikångest

När man får en panikattack kommer ångest plötsligt och det känns obehagligt i kroppen. I terapi med KBT får du tillsammans med din psykolog lära dig att förstå din ångest och hantera den på sätt som är bättre för dig i längden. Läs mer här.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom, som förkortas och ofta benämns PTSD, är ett tillstånd som man kan drabbas av efter att ha varit med om en eller flera skrämmande händelser. I KBT får du med din psykolog lära dig mer om vanliga reaktioner efter trauma. Läs mer här.

Självkänsla

Självkänsla är inställningen vi har till oss själva, hur tillfreds vi är med den vi är. Om du söker kognitiv beteendeterapi för låg självkänsla börjar terapin med att du och din psykolog utforskar vad det innebär för just dig att ha låg självkänsla. Läs mer här.

Social ångest

Social ångest kännetecknas av en bestående rädsla för att bli granskad och bortgjord i sociala situationer. I KBT för social fobi får du med din psykolog lära dig vad social fobi är, vilka symtom som är vanliga och vilka beteenden som bidrar till ångesten. Läs mer här.

Stress och utmattning

Stress är en automatisk reaktion som sätts igång när vi befinner oss i krävande eller hotfulla situationer. I KBT får du hjälp av din psykolog med att hitta en bättre balans mellan ansträngning och återhämtning. Läs mer här.

Sömnproblem

Sömnsvårigheter kan se olika ut, en del har svårt för att somna medan andra vaknar många gånger under nätterna. I KBT övar du tillsammans med din psykolog på att förstå vad som bidrar till dina sömnbesvär och hur du kan bryta dem. Läs mer här.

Tvångshandlingar & Tvångstankar (OCD)

Personer med tvångshandlingar och tvångstankar upplever obehagliga och påträngande tankar. I KBT för tvångssyndrom får du med din psykolog lära dig vad tvångssyndrom är, vilka symtom som är vanliga och vilka beteenden som bidrar till att ångesten vidmakthålls. Läs mer här.

Ätstörning

Den som lider av en ätstörning har ofta en stark rädsla för att gå upp i vikt eller en önskan om att kontrollera vissa aspekter av kroppen. Vi erbjuder behandling av psykolog för ätstörningar baserad på Christopher Fairburns behandlingsprotokoll (CBT-E). Läs mer här.

Vad skiljer KBT från psykodynamisk terapi?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) är två av de vanligaste formerna av psykoterapi som används idag. De har olika teoretiska grunder och tillvägagångssätt, vilket kan resultera i olika fördelar och effekter på patienterna.

KBT är en korttidsinriktad terapiform som fokuserar på att identifiera och ändra negativa tankemönster och beteenden som kan orsaka eller upprätthålla psykologiska problem. Terapin är baserad på att lära patienter att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden genom att använda olika tekniker, såsom exponeringsterapi och beteendeexperiment.

En av fördelarna med KBT är att det är en strukturerad och målinriktad terapi. Terapeuten och patienten sätter upp mål och arbetar mot att nå dessa. Målen utvärderas då och då och det tas beslut om terapin ska förlängas eller avslutas. KBT har visat sig vara effektivt vid behandling av ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom och andra psykologiska problem. Forskning visar att KBT ofta ger snabba och långvariga resultat.

Psykodynamisk terapi är ofta en längre terapi som fokuserar på att förstå och bearbeta underliggande psykologiska konflikter som kan orsaka problem i patientens liv. Terapin är framför allt baserad på teorier om att tidiga erfarenheter kan forma en persons personlighet och att psykologiska problem kan uppstå när tidigare konflikter inte har lösts på ett adekvat sätt.

En av fördelarna med psykodynamisk terapi är att det kan hjälpa patienter att förstå och bearbeta djupa psykologiska konflikter med grund i tidigare erfarenheter. Psykodynamisk terapi har visat sig vara effektiv vid behandling av vissa typer av psykologiska problem, såsom personlighetsstörningar. För vissa personer är det också att föredra en mindre strukturerad och målinriktad terapiform med mer fokus på insikt om tidigare insikter än beteendeförändring. För dessa kan psykodynamisk terapi vara att föredra. Det finns också nyare former av psykodynamisk terapi som liknar KBT i den avsikt att de är korttidsterapier och att terapeuten är mer aktiv, till exempel ISTDP. 

Sammanfattningsvis har både KBT och psykodynamisk terapi sina fördelar och användningsområden. KBT är en strukturerad och målinriktad terapi som kan ge snabba men också långvariga resultat. Psykodynamisk terapi (PDT) kan hjälpa patienter att bearbeta djupa psykologiska konflikter och är mindre strukturerad i sin utforming. Valet av terapi beror på patientens individuella behov och önskemål, samt på terapeutens erfarenhet och kompetens.

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Privata psykologer i Göteborg

Vi är Helga & Clara, legitimerade psykologer och författare med lång erfarenhet av KBT, parterapi och neuropsykiatrisk utredning. Som psykologer har vi jobbat både med vuxna och barn. Vi är utbildade i KBT, Unified Protocol, parterapi och mindfulnessbaserad kognitiv terapi, samt har erfarenhet från chefs- och ledarskapsuppdrag. Vi är författare till boken "Må bra som förälder - Psykologernas strategier för småbarnsåren". Få hjälp av psykolog på vår privata mottagning i centrala Göteborg. Läs mer om oss. 


Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Spårvagn/Buss: Domkyrkan

Tåg: Göteborg Centralstation

Bil: P-hus Kungsgaraget

Nära till bra förbindelser även från Mölndal, Partille, Kungälv, Härryda, Ale, Öckerö, etc

Instagram: Kärlekspsykologerna @karlekspsykologerna

Facebook: Birds Relations @birdsrelations


I våra roller som psykologer och parterapeuter möter vi många par från olika delar av Göteborg där relationen är en pågående förhandling. Vems behov är viktigast? Vem har rätt och vem har fel? Hur kan jag få min partner att ge mig det jag behöver?

När hösten drar igång är det som om tiden börjar rusa. Plötsligt är vardagen ett faktum, med allt vad det innebär. En del tycker att det är skönt att komma tillbaka till rutinerna, andra inte, oavsett upplever många stressen som oundviklig. Veckorna är ett race mot helgen, helgen är sitt alldeles egna race och sedan börjar det om...

Jag tycker om att det går mot höst. Jag tycker om mitt jobb, jag tycker om att vara hemma, jag tycker om kvällsfika med stearinljus innan barnen ska sova. Jag älskar hur min dotter fått höra på fritids att Mumin heter just Mumin efter han den där som gett onsdag namnet, hans ena fågel, hur hon vägrar tro...