Parterapi

Privata psykologer i Göteborg

Startsida / Parterapi

Parterapi i centrala Göteborg

Har ni glidit ifrån varandra känslomässigt eller upplever svårigheter att kommunicera med varandra? Finns den närhet eller passion i kärleken som ni kände från början inte längre där? Har ni olika behov av närhet eller sexlust? Bråkar ni ofta, eller möts ni inte alls? Har ni olika syn på hur ni vill leva ert gemensamma liv? Eller kommer vardagen emellan på ett sätt som får er att känna tvivel över körleken och er relation? Frågar du och din partner er om ni över huvud taget har något gemensamt längre? 

Vi behandlar relationsproblem och hjälper er att få en bättre fungerande relation med färre konflikter. Även för er som separerat, eller har bestämt er för att gå isär, kan parterapi och relationsarbete vara bra för ett förbättrat samarbete. Det är att rekommendera att söka parterapi innan relationen är i en akut kris, men även när så är fallet kan vi hjälpa er att komma vidare. 

Psykologpraktik i Göteborg.
Psykologpraktik i Göteborg.

Parterapi kan vara bra också för er som vill fördjupa er kärlek och känsla av närhet till varandra eller på andra sätt utveckla er relation för att förebygga avstånd eller konflikter i framtiden. Förebyggande parterapi, relationsarbete och parbesiktning, är begrepp som blivit allt vanligare på senare år och handlar om parutveckling genom att i relationsarbete utforska styrkor och problemområden för att förebygga kommande relationskris.

Har ni tidigare gått i familjerådgivning eller sökt hjälp via familjemottagning? Parterapi hos psykolog kan vara ett komplement då fokus främst är på parrelationen och de dysfunktionella mönster som skapar problem för er. 

Så går parterapi hos oss till

I parterapi arbetar vi utifrån IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy). Metoden är evidensbaserad, grundar sig i beteendeterapi och bygger på strategier för såväl beteendeförändring som acceptans. Vi som behandlare har HBTQ-kompetens (HBTQ+). Vi har också specifik kompetens gällande relationsproblem hos föräldrar, och är författare till boken "Må bra som förälder - psykologernas strategier för småbarnsåren". Att få barn innebär en stor omställning i livet som prövar många relationer och skilsmässa är vanligt bland småbarnsföräldrar. Ett utdrag från vårt kapitel om att vårda relationen finns att läsa här.

Relationsterapi i Göteborg.
Relationsterapi i Göteborg.

Kärlek och terapi. Parterapi inleds med en bedömningsfas där paret tillsammans med sin psykolog kartlägger problem- och konfliktområden samt utforskar parets styrkor och historia. Därefter träffar er psykolog var och en i paret individuellt för att få mer information om hur problem i relationen upplevs från respektive partners perspektiv samt utforska eget mående och bakgrundshistorik. Efter ett första gemensamt möte och varsitt individuellt samtal presenterar er psykolog sin bild av problematiken och vad som håller igång den, sina tankar om hur paret skulle kunna bli hjälpta i en fortsatt parterapi eller hur de skulle kunna fortsätta med sitt relationsarbete på egen hand. Därefter bokar vi in fortsatta parsamtal med regelbundna intervall utifrån era önskemål och förutsättningar. Målformuleringen gör vi tillsammans, men vanliga teman är önskan om förbättrad kommunikation och öppenhet, att lära sig förstå och acceptera varandra eller att komma fram till mer konstruktiva sätt att lösa konflikter. Det som skiljer IBCT från traditionell KBT är att acceptans och förståelse för varandra har större tonvikt.

Vanliga fokusområden i behandlingen är att försöka förstå och bryta negativa beteendemönster, att lyssna på varandra och förstå den andres perspektiv, att ge uttryck för sina känslor och behov, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt problem- och konfliktlösning. I terapi får du och din partner träna er på relationsarbete genom att förstå hur era respektive reaktioner och beteenden påverkar varandra. Genom att bli mer medvetna om detta också kunna bryta till exempel upptrappning av konflikt eller stanna upp och lyssna på varandra i stället för att argumentera och förklara sig. 

Behandlingen innefattar både förändring av beteende samt acceptans och omtanke om varandra. En stor del av arbetet sker mellan sessionerna på mottagningen då du och din partner får relationsarbeta vidare med övningar från er psykolog. Dessa kan handla om att agera annorlunda för att minska konflikter samt skapa en ökad acceptans för varandra och därmed få en bättre fungerande relation. Det är olika hur länge man går i parterapi. För en del är det bästa några enstaka parsamtal för att relationsarbeta med sina relationsproblem på egen hand, medan andra par behöver en längre och tätare kontakt. 

Psykologer som kan kärlek och relationer

Vi är särskilt utbildade i parterapi enligt IBCT, utöver vår kompetens som legitimerade psykologer med KBT-inriktning. Vi är privata psykologer i centrala Göteborg och erbjuder par med relationsproblem bedömning och parterapi. 

Parterapi Online/Web

Vi erbjuder parterapi online/webb via videosamtal som komplement till besök på vår mottagning centralt i Göteborg. Läs mer om videosamtal.

Stärk er relation med Birds Relations

Birds är en helt digital tjänst för parutveckling. Vi, Helga och Clara, är psykologer och medgrundare till appen Birds Relations. Vi har utvecklat Birds för att göra den kunskap och den metod vi arbetar med i parterapi tillgänglig för fler. Du och din partner använder appen helt på egen hand, utan direktkontakt med psykolog. Birds Relations är en par-app som bygger på evidensbaserad parterapi av den form vi som kliniska psykologer arbetar med, IBCT.

Vad är parterapi?

Parterapi är en form av terapi där två personer, vanligtvis ett par, träffar en professionell terapeut för att diskutera sina relationella problem och utmaningar. Oavsett om det handlar om kommunikation, intimitet, förtroende eller något annat, kan parterapi hjälpa till att hitta lösningar och förbättra relationen. I Göteborg finns det många kvalificerade terapeuter som specialiserat sig på parterapi och som kan hjälpa par att återupprätta en hälsosam och lycklig relation.

En av de stora fördelarna med parterapi är att det ger par en trygg plats att diskutera sina problem utan att döma varandra. Terapeuten fungerar som en neutral tredje part som kan hjälpa till att tolka och förklara varje persons synpunkt. Detta kan göra det lättare för paret att förstå varandra och hitta en gemensam lösning. 

Ett stort plus med parterapi är att den ger paret möjlighet att förbättra sin kommunikation. En vanlig orsak till problem i en relation är bristande kommunikation, och genom att delta i parterapi kan paret lära sig att kommunicera mer effektivt. Terapeuten kan ge råd om hur man ska uttrycka sina känslor och hur man kan lyssna på sin partner på ett effektivt sätt. Dessa färdigheter kan sedan appliceras utanför terapisessionerna och hjälpa paret att hantera sina problem på ett mer konstruktivt sätt.

Parterapi kan också hjälpa paret att förstå varandra bättre. Många gånger kan konflikter uppstå på grund av att parterna har olika uppfattningar om en viss situation eller händelse. Genom att diskutera dessa skillnader med en terapeut kan paret få en bättre förståelse för varandras perspektiv och därmed hitta en lösning som fungerar för båda parterna. I Göteborg finns det många terapeuter som har erfarenhet av att arbeta med par och som kan hjälpa dem att förstå varandra bättre.

En annan fördel med parterapi är att den kan hjälpa paret att återupprätta förtroendet för varandra. Detta kan vara särskilt viktigt om en av parterna har varit otrogen eller om det har funnits andra förtroendeproblem. Genom att diskutera dessa frågor i terapi kan paret hitta sätt att återuppbygga förtroendet och hitta en väg framåt tillsammans.

Slutligen kan parterapi vara till stor hjälp för par som vill lära sig att hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt. Många par upplever konflikter från tid till annan, men hur man hanterar dessa konflikter varierar mycket, och ibland kan man behöva hjälp utifrån. I Göteborg finns det många professionella terapeuter som har specialiserat sig på parterapi och som kan hjälpa par att hitta en gemensam väg framåt.

Läs mer om relationsproblem

Relationer är svåra, de kräver att man tar hänsyn och kompromissar och det är omöjligt att alltid vara överens eller att enbart känna varma känslor för varandra i en längre relation. Ibland kan problem i parrelationen bli så stora att man inte kommer vidare på egen hand, till exempel att man ofta hamnar i svåra konflikter eller börjar dra sig undan varandra allt mer. Då kan man behöva söka hjälp för att förbättra kommunikationen och lära sig förstå och hantera olikheter. Det är vanligt med kommunikationsproblem och att olika uppfattningar om saker förstärks och skapar avstånd. I samband med stora förändringar är det vanligt att även relationen utsätts för slitningar, till exempel att få barn ihop eller gå igenom svåra upplevelser tillsammans eller på egen hand.  

Läs mer om relationsproblem och exempel på hur det kan vara. 

Att hitta en bra psykolog kan vara svårt. Du kanske har gått med dina tankar och besvär en längre tid utan att få hjälp. Eller så har något hänt som gör situationen mer krisartad. Många vårdcentraler har egna psykologer där du kan få hjälp. Eller så väljer du att testa någon av alla nätbaserade tjänster på distans. I...

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Privata psykologer i Göteborg

Vi är Helga & Clara, legitimerade psykologer och författare med lång erfarenhet av KBT, parterapi och neuropsykiatrisk utredning. Som psykologer har vi jobbat både med vuxna och barn. Vi är utbildade i KBT, Unified Protocol, parterapi och mindfulnessbaserad kognitiv terapi, samt har erfarenhet från chefs- och ledarskapsuppdrag. Vi är författare till boken "Må bra som förälder - Psykologernas strategier för småbarnsåren". Få hjälp av psykolog på vår privata mottagning i centrala Göteborg. Läs mer om oss. 


Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Spårvagn/Buss: Domkyrkan

Tåg: Göteborg Centralstation

Bil: P-hus Kungsgaraget

Nära till bra förbindelser även från Mölndal, Partille, Kungälv, Härryda, Ale, Öckerö, etc

Instagram: Kärlekspsykologerna: @karlekspsykologerna

Facebook: Birds Relations @birdsrelations