Parterapi

Privata psykologer i Göteborg

Startsida / Parterapi

Parterapi i centrala Göteborg

Har ni glidit ifrån varandra känslomässigt eller upplever svårigheter att kommunicera med varandra? Finns den närhet eller passion i kärleken som ni kände från början inte längre där? Har ni olika behov av närhet eller sexlust? Bråkar ni ofta, eller möts ni inte alls? Har ni olika syn på hur ni vill leva ert gemensamma liv? Eller kommer vardagen emellan på ett sätt som får er att känna tvivel över körleken och er relation? Frågar du och din partner er om ni över huvud taget har något gemensamt längre? 

Vi behandlar relationsproblem och hjälper er att få en bättre fungerande relation med färre konflikter. Även för er som separerat, eller har bestämt er för att gå isär, kan parterapi och relationsarbete vara bra för ett förbättrat samarbete. Det är att rekommendera att söka parterapi innan relationen är i en akut kris, men även när så är fallet kan vi hjälpa er att komma vidare. 

Parterapi kan vara bra också för er som vill fördjupa er kärlek och känsla av närhet till varandra eller på andra sätt utveckla er relation för att förebygga avstånd eller konflikter i framtiden. Förebyggande parterapi, relationsarbete och parbesiktning, är begrepp som blivit allt vanligare på senare år och handlar om parutveckling genom att i relationsarbete utforska styrkor och problemområden för att förebygga kommande relationskris.

Har ni tidigare gått i familjerådgivning eller sökt hjälp via familjemottagning? Parterapi hos psykolog kan vara ett komplement då fokus främst är på parrelationen och de dysfunktionella mönster som skapar problem för er. 

Så går parterapi hos oss till

I parterapi arbetar vi utifrån IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy). Metoden är evidensbaserad, grundar sig i beteendeterapi och bygger på strategier för såväl beteendeförändring som acceptans. Vi som behandlare har HBTQ-kompetens (HBTQ+). Vi har också specifik kompetens gällande relationsproblem hos föräldrar, och är författare till boken "Må bra som förälder - psykologernas strategier för småbarnsåren". Att få barn innebär en stor omställning i livet som prövar många relationer och skilsmässa är vanligt bland småbarnsföräldrar. Ett utdrag från vårt kapitel om att vårda relationen finns att läsa här.

Kärlek och terapi. Parterapi inleds med en bedömningsfas där paret tillsammans med sin psykolog kartlägger problem- och konfliktområden samt utforskar parets styrkor och historia. Därefter träffar er psykolog var och en i paret individuellt för att få mer information om hur problem i relationen upplevs från respektive partners perspektiv samt utforska eget mående och bakgrundshistorik. Efter ett första gemensamt möte och varsitt individuellt samtal presenterar er psykolog sin bild av problematiken och vad som håller igång den, sina tankar om hur paret skulle kunna bli hjälpta i en fortsatt parterapi eller hur de skulle kunna fortsätta med sitt relationsarbete på egen hand. Därefter bokar vi in fortsatta parsamtal med regelbundna intervall utifrån era önskemål och förutsättningar. Målformuleringen gör vi tillsammans, men vanliga teman är önskan om förbättrad kommunikation och öppenhet, att lära sig förstå och acceptera varandra eller att komma fram till mer konstruktiva sätt att lösa konflikter. Det som skiljer IBCT från traditionell KBT är att acceptans och förståelse för varandra har större tonvikt.

Vanliga fokusområden i behandlingen är att försöka förstå och bryta negativa beteendemönster, att lyssna på varandra och förstå den andres perspektiv, att ge uttryck för sina känslor och behov, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt problem- och konfliktlösning. I terapi får du och din partner träna er på relationsarbete genom att förstå hur era respektive reaktioner och beteenden påverkar varandra. Genom att bli mer medvetna om detta också kunna bryta till exempel upptrappning av konflikt eller stanna upp och lyssna på varandra i stället för att argumentera och förklara sig. 

Behandlingen innefattar både förändring av beteende samt acceptans och omtanke om varandra. En stor del av arbetet sker mellan sessionerna på mottagningen då du och din partner får relationsarbeta vidare med övningar från er psykolog. Dessa kan handla om att agera annorlunda för att minska konflikter samt skapa en ökad acceptans för varandra och därmed få en bättre fungerande relation. Det är olika hur länge man går i parterapi. För en del är det bästa några enstaka parsamtal för att relationsarbeta med sina relationsproblem på egen hand, medan andra par behöver en längre och tätare kontakt. 

Psykologer som kan kärlek och relationer

Vi är särskilt utbildade i parterapi enligt IBCT, utöver vår kompetens som legitimerade psykologer med KBT-inriktning. Vi är privata psykologer i centrala Göteborg och erbjuder par med relationsproblem bedömning och parterapi. 

Parterapi Online/Web

Vi erbjuder parterapi online/webb via videosamtal som komplement till besök på vår mottagning centralt i Göteborg. Läs mer om videosamtal.

Stärk er relation med Birds Relations

Birds Relations är en helt digital tjänst för parutveckling. Vi, Helga och Clara, är psykologer och medgrundare till Birds Relations. Vi har utvecklat Birds Relations för att göra den kunskap och den metod vi arbetar med i parterapi tillgänglig för fler. Du och din partner Birds Relations på helt egen hand, utan direktkontakt med psykolog. Birds Relations är en par-app som bygger på evidensbaserad parterapi av den form vi som kliniska psykologer arbetar med, IBCT.

Läs mer om relationsproblem

Relationer är svåra, de kräver att man tar hänsyn och kompromissar och det är omöjligt att alltid vara överens eller att enbart känna varma känslor för varandra i en längre relation. Ibland kan problem i parrelationen bli så stora att man inte kommer vidare på egen hand, till exempel att man ofta hamnar i svåra konflikter eller börjar dra sig undan varandra allt mer. Då kan man behöva söka hjälp för att förbättra kommunikationen och lära sig förstå och hantera olikheter. Det är vanligt med kommunikationsproblem och att olika uppfattningar om saker förstärks och skapar avstånd. I samband med stora förändringar är det vanligt att även relationen utsätts för slitningar, till exempel att få barn ihop eller gå igenom svåra upplevelser tillsammans eller på egen hand.  

Läs mer om relationsproblem och exempel på hur det kan vara. 

Ett vanligt tema när det gäller problem i parrelationer är bristfällig kommunikation. Att inte uppleva sig förstådd eller lyssnad på, svårigheter med att ge och ta kritik eller att på ett tydligt men trevligt sätt hävda sina behov är några av de vanligaste problemområden vi som parterapeuter arbetar med. Kommunikation består av flera delar,...

Vad menar vi egentligen med acceptans? Detta svåra begrepp som vi då och då slänger oss med i vardagen men också kan bli provocerade av. Vad då acceptera? Innebär det att jag ska ge upp, kapitulera, bestämma mig för att inget längre spelar någon roll och strunta i att förändra saker? Nej, acceptans är snarare utgångspunkten för att...

Med julen i antågande är det många som suckar, tar ett djupt andetag och hastar/planerar/oroar sig vidare i takt med att luckorna öppnas en efter en. Kanske är den stora stressen i allt som ska göras, kanske är den i det dåliga samvetet för den familjemedlemmen eller släktingen man gör besviken, kanske är den i oron över att alla...

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Privata psykologer i Göteborg

Vi är Helga & Clara, legitimerade psykologer och författare med lång erfarenhet av KBT, parterapi och neuropsykiatrisk utredning. Som psykologer har vi jobbat både med vuxna och barn. Vi är utbildade i KBT, Unified Protocol, parterapi och mindfulnessbaserad kognitiv terapi, samt har erfarenhet från chefs- och ledarskapsuppdrag. Vi är författare till boken "Må bra som förälder - Psykologernas strategier för småbarnsåren". Få hjälp av psykolog på vår privata mottagning i centrala Göteborg. Läs mer om oss. 


Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Spårvagn/Buss: Domkyrkan

Tåg: Göteborg Centralstation

Bil: P-hus Kungsgaraget

Nära till bra förbindelser även från Mölndal, Partille, Kungälv, Härryda, Ale, Öckerö, etc

Instagram: Kärlekspsykologerna: @karlekspsykologerna

Facebook: Birds Relations @birdsrelations