Kontakt

Privata psykologer i Göteborg

Har ni frågor om Birds Relations? Kontakta oss på: hello@birdsrelations.com


Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg (Besöksadress)

wzpsykologi.se

wennerdalzellerothpsykologi.se


Relationsproblem innebär förekomst av problem i en relation. Det är ett väldigt brett begrepp som kan innefatta allt från mindre missförstånd och meningsskiljaktigheter till större bråk och konflikter. Det kan också gälla alla typer av relationer - mellan föräldrar och barn, syskon, kollegor etc - men här fokuserar vi på just parrelationen.

I våra roller som psykologer och parterapeuter möter vi många par från olika delar av Göteborg där relationen är en pågående förhandling. Vems behov är viktigast? Vem har rätt och vem har fel? Hur kan jag få min partner att ge mig det jag behöver?