Neuropsykiatrisk utredning

Privata psykologer i Göteborg

Startsida / Neuropsykiatrisk utredning

Neuropsykiatrisk utredning i Göteborg

Neuropsykiatrisk utredning i Göteborg, legitimerade psykologer Clara & Helga
Neuropsykiatrisk utredning i Göteborg, legitimerade psykologer Clara & Helga

Funderar du över om du har adhd, add eller autism? Vi kan hjälpa dig med en fullständig utredning av dina problem. Hör av dig för att boka tid för bedömning. 

Välkommen till oss! 

/ Clara & Helga

Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning av vuxna vid misstanke om ADHD, ADD eller autism (AST/ASD/Aspergers syndrom). Samarbete mellan leg psykolog och specialistläkare i psykiatri. Privat mottagning i Göteborg. 

En neuropsykiatrisk utredning innebär att din psykolog tillsammans med dig tar reda på om svårigheter eller symtom hos dig kan förklaras av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som ADHD, ADD eller autism. Vi samarbetar med en erfaren specialistläkare i psykiatri för att på bästa sätt kartlägga problembilden samt dina styrkor och svårigheter i vardagen. Vårt mål är att du genom en neuropsykiatrisk utredning ska få en ökad förståelse och kunskap om hur du fungerar, för att på egen hand eller med rätt hjälp kunna må bättre och få en bättre fungerande vardag.

Vi hjälper även till med behandling (KBT vid ADHD/ADD) och hänvisningar vidare för rätt typ av hjälp.

Kontakta oss via bokningsformuläret för intresseanmälan. 

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till? 

Vi utför neuropsykiatrisk diagnostik i Göteborg.
Vi utför neuropsykiatrisk diagnostik i Göteborg.

I en neuropsykiatrisk utredning ingår alltid en omfattande intervju av dig samt av en nära anhörig. Genom intervjuerna kartlägger din psykolog hur olika förmågor som till exempel koncentration, uppmärksamhet, impulskontroll och socialt samspel har fungerat för dig genom livet. Vi går också igenom hur eventuella svårigheter avseende exempelvis hyperaktivitet, rastlöshet, att komma igång med aktiviteter eller att förhålla sig till förändring påverkat dig.

I en neuropsykiatrisk utredning hos oss ingår alltid psykologisk testning samt en bedömning av en specialistläkare i psykiatri.

Efter att utredningen avslutats går vi tillsammans igenom resultatet vid en återgivning. Du får även ett skriftligt utlåtande av din psykolog där vi sammanställer den information som framkommit och tar ställning till diagnos. Utlåtandet är i första hand utformat för dig, men det kan även utgöra ett värdefullt underlag i kontakten med andra vårdgivare, skola/högskola eller din arbetsgivare.

Effektiv utredning. Privat psykologmottagning i centrala Göteborg. Se Vanliga frågor för aktuellt pris.

Drogfrihet är en förutsättning för NP-utredning. Vid droganvändning de senaste 6 månaderna, vänd dig i första hand till psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

ADHD/ADD

ADHD betyder hyperaktivitets- och uppmärksamhetsstörning. Det innebär svårigheter med att koncentrera sig och fokusera uppmärksamheten, och man kan vara impulsiv och överaktiv. Man kan också ha svårt enbart med uppmärksamhet och minne, så kallad ADD. När man har blivit diagnostiserad med en neuropsykiatrisk funktionsnedstättning (NPF) kan den typ av stöd man erbjuds se olika ut beroende på behov. Läs mer om ADHD/ADD.

Autism

Autism är, precis som ADHD och ADD, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som innebär att man har ett fungerande som i vissa avseenden avviker från normen. Vid autism finns svårigheter framför allt med socialt samspel och social kommunikation. Autism kan se olika ut för olika personer och har ingenting att göra med med hur lätt man har för att lära sig saker. Vid neuropsykiatrisk utredning av autism hos vuxna handlar det ofta om en lindrigare variant, så kallad högfungerande autism. Läs mer om autism.


Mer om neuropsykiatrisk utredning

Neuropsykiatrisk utredning - Vad är det och varför behövs det?

En neuropsykiatrisk utredning är en omfattande undersökning av kognitiva och psykologiska funktioner som är relaterade till hjärnans funktion. Denna typ av utredning används ofta för att bedöma neuropsykiatriska tillstånd, såsom ADHD, autism och inlärningssvårigheter.

Under en neuropsykiatrisk utredning genomförs en rad olika tester och bedömningar som syftar till att identifiera eventuella neuropsykiatriska tillstånd eller kognitiva svårigheter som kan påverka en persons dagliga liv. Tester kan inkludera kognitiv testing, neuropsykologiska tester, beteendebedömningar och intervjuer.

Varför är en neuropsykiatrisk utredning viktig?

En neuropsykiatrisk utredning kan ge svar på frågor om varför en person har svårt att lära sig, arbeta eller samspela socialt. Utredningen kan också bidra till att ge rätt diagnos för att hjälpa till att välja rätt behandlingsalternativ.

Det är viktigt att komma ihåg att en neuropsykiatrisk utredning inte bara handlar om att få en diagnos. Utredningen kan också ge värdefull information om en persons styrkor och svagheter samt förslag på stöd och anpassningar som kan hjälpa personen att fungera bättre i vardagen.

Vem behöver en neuropsykiatrisk utredning?

En neuropsykiatrisk utredning kan vara till hjälp för personer i alla åldrar som upplever svårigheter relaterade till kognition, inlärning, beteende och emotionella funktioner. Det kan yttra sig som svårigheter med koncentration och uppmärksamhet, impulskontroll, hyperaktivitet, rastlöshet eller socialt samspel. 

Det är vanligt att personer med neuropsykiatriska tillstånd med tiden drabbas av sekundära svårigheter i form av ångest, nedstämdhet eller missbruksproblematik. För att minska risken för detta är det viktigt att identifiera de neuropsykiatriska svårigheterna och kunna erbjuda rätt hjälp. 

Vi använder oss av en helhetssyn som inkluderar tester, intervjuer och observationer för att få en omfattande bild av en persons kognitiva och psykologiska funktioner. Vi är också engagerade i att ge stöd och rådgivning till personer och familjer som behöver hjälp och vägledning.

Upplevelse av att göra en neuropsykiatrisk utredning

"Jag hade haft svårigheter med koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet i många år. I hela mitt liv hade jag känt mig annorlunda jämfört med mina vänner och familj. Efter att ha hört om adhd och läst om symptomen på nätet bestämde jag mig för att söka hjälp.

Jag kontaktade en psykolog med önskemål om neuropsykiatrisk utredning för adhd och var ganska nervös inför processen. Men min psykolog och läkare var verkligen professionella och vänliga och gjorde mig bekväm från början.

Utredningen började med en omfattande intervju där jag fick berätta om mina svårigheter och erfarenheter. Sedan fick jag göra olika tester och frågeformulär som mätte mina kognitiva funktioner, mina sociala och emotionella funktioner, och mina beteende- och uppmärksamhetsmönster.

Under testerna fick jag göra olika uppgifter som att lösa problem och komma ihåg information. Jag kände mig ganska stressad under testerna, men det var till stor hjälp att ha min psykolog vid min sida.

Efter att alla tester var klara, diskuterade psykologen mina resultat med mig och min familj och gav mig en diagnos, adhd. Att få en adhd-diagnos var inte lätt, men det gav mig också en känsla av lättnad att veta vad som hade orsakat mina svårigheter.

Nu är jag på väg att få rätt behandling och stöd, som medicinering och terapi. Även om det var en utmaning att genomgå en neuropsykiatrisk utredning, är jag tacksam för att ha gjort det och har hopp om att min framtid kommer att vara mycket ljusare."


Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Privata psykologer i Göteborg

Vi är Helga & Clara, legitimerade psykologer och författare med lång erfarenhet av KBT, parterapi och neuropsykiatrisk utredning. Som psykologer har vi jobbat både med vuxna och barn. Vi är utbildade i KBT, Unified Protocol, parterapi och mindfulnessbaserad kognitiv terapi, samt har erfarenhet från chefs- och ledarskapsuppdrag. Vi är författare till boken "Må bra som förälder - Psykologernas strategier för småbarnsåren". Få hjälp av psykolog på vår privata mottagning i centrala Göteborg. Läs mer om oss. 


Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Lasarettsgatan 1, 411 19 Göteborg

Spårvagn/Buss: Domkyrkan & Järntorget

Tåg: Göteborg Centralstation

Bil: P-hus Kungsgaraget och gatuparkering

Nära till bra förbindelser även från Mölndal, Partille, Kungälv, Härryda, Ale, Öckerö, etc

Instagram: Kärlekspsykologerna @karlekspsykologerna

Facebook: Birds Relations @birdsrelations


Är du en person som inte kan ha sex om du inte också känner dig känslomässigt nära din partner? Upplever du att din sexlust försvinner när ni bråkar om hushållssysslor eller inte har tillräckligt med tid för att prata med varandra? Eller är du istället typen som känner ett avstånd mellan er om ni inte har haft sex...

Att hitta en bra psykolog kan vara svårt. Du kanske har gått med dina tankar och besvär en längre tid utan att få hjälp. Eller så har något hänt som gör situationen mer krisartad. Många vårdcentraler har egna psykologer där du kan få hjälp. Eller så väljer du att testa någon av alla nätbaserade tjänster på distans. I...

Lever du i enlighet med dina värderingar? Bronnie Ware är en australiensisk sjuksköterska som under många år arbetade med döende patienter. I boken "The top five regrets of the dying" beskriver hon vilka teman de allra flesta av hennes patienter berättade om, vad de önskar att de hade gjort annorlunda i livet.