Att bli psykolog

04.04.2023

Hur blir man psykolog? I det här blogginlägget beskriver vi vad som kan ingå i psykologprogrammet på universitet. Utbildningen är dock olika upplagd på olika universitet och kan ibland förändras över tid.

Psykologprogrammet vid universitet är en femårig utbildning som leder till en magisterexamen i psykologi. Utbildningen ger studenterna en bred grund i psykologi samt specialiserade kurser inom olika områden av psykologin. Psykologprogrammet erbjuds på Göteborgs universitet, Karolinska Institutet i Stockholm, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

År 1: Grundläggande psykologikurser

Under det första året av psykologprogrammet på universitet brukar utbildningen fokusera på grundläggande psykologikurser. Studenterna lär sig om de psykologiska teorierna och forskningsmetoderna som är grundläggande för psykologi. Kurserna ger en översikt över de olika områdena av psykologin, inklusive kognitiv psykologi, socialpsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.

Kurserna introducerar studenterna till grundläggande begrepp som perception, kognition, inlärning och minne. De får också en översikt över olika psykologiska teorier, som behaviorism, kognitiv psykologi och psykoanalys. Dessutom lägger kursen stor vikt vid forskningsmetoder som används inom psykologi, inklusive experimentell design, observationella metoder, intervjuer och enkäter.

År 2: Fördjupade psykologikurser

Under det andra året av psykologprogrammet på universitet brukar studenterna ta fördjupade psykologikurser som ger en djupare förståelse för de psykologiska teorierna och forskningsmetoderna. Kurserna ger också en introduktion till olika tillämpade områden inom psykologin, inklusive klinisk psykologi, neuropsykologi och arbetspsykologi.

Studenterna lär sig om olika psykologiska störningar, deras symtom och behandlingsmetoder. De får också en översikt över neuropsykologiska sjukdomar och hjärnfunktioner, samt lär sig om hur psykologisk forskning påverkar vår förståelse av hjärnan och dess funktioner. Dessutom kan de lära sig om hur psykologi används inom organisationer, såsom rekrytering och personalutveckling.

År 3: Tillämpade psykologikurser

Under det tredje året av psykologprogrammet brukar studenterna att ta tillämpade psykologikurser som ger en djupare förståelse för de tillämpade områdena inom psykologin. Kurserna ger en introduktion till olika psykologiska behandlingsmetoder och terapiformer.

Studenterna lär sig om psykologisk behandling, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykoanalys. De får också en översikt över olika behandlingsmetoder för specifika störningar som depression, ångest och trauma. Dessutom lär de sig om psykologiska interventioner för att förbättra hälsa och välbefinnande.

År 4: Specialiserade psykologikurser

Under det fjärde året av psykologprogrammet på universitet brukar studenterna att ta specialiserade psykologikurser som ger en djupare förståelse för specifika områden inom psykologin. Kurserna ger en översikt över olika forskningsområden inom psykologi och hur man bedriver forskning inom dessa områden.

Studenterna lär sig om olika områden inom psykologin, såsom klinisk neuropsykologi, socialpsykologi, barn- och ungdomspsykologi, och hälsopsykologi. De brukar också få en översikt över hur man bedriver forskning inom dessa områden, inklusive att utveckla forskningsfrågor, välja forskningsmetoder och analysera data.

År 5: Examensarbete och praktik

Under det femte och sista året av psykologprogrammet brukar studenterna att genomföra sitt examensarbete och praktik. Examensarbetet är en individuell forskningsuppgift som studenterna genomför under handledning av en forskare inom psykologi. Examensarbetet ger studenterna möjlighet att använda och vidareutveckla de forskningsfärdigheter som de har lärt sig under utbildningen.

Praktiken ger studenterna möjlighet att tillämpa de kunskaper och färdigheter som de har lärt sig under utbildningen i en praktisk miljö. Studenterna kan välja att göra praktik inom olika områden inom psykologin, såsom klinisk psykologi, neuropsykologi, arbetspsykologi eller skolpsykologi.

Utöver de ovanstående kurserna och praktiken, inkluderar psykologprogrammet ofta också ett antal obligatoriska kurser som fokuserar på professionell utveckling, etik och mångfald. Dessa kurser hjälper studenterna att utveckla en professionell identitet som psykolog och förbereder dem för att arbeta med en bred mångfald av människor.

Sammanfattning

Psykologprogrammet vid universitet är en femårig utbildning som ger studenterna en bred grund i psykologi samt specialiserade kurser inom olika områden av psykologin. Under utbildningen lär sig studenterna om de grundläggande psykologiska teorierna och forskningsmetoderna, fördjupade psykologikurser, tillämpade psykologikurser, specialiserade psykologikurser och har också möjlighet att genomföra praktik och examensarbete. Utbildningen ger studenterna de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som psykologer inom olika områden av samhället.


I våra roller som psykologer och parterapeuter möter vi många par från olika delar av Göteborg där relationen är en pågående förhandling. Vems behov är viktigast? Vem har rätt och vem har fel? Hur kan jag få min partner att ge mig det jag behöver?

När hösten drar igång är det som om tiden börjar rusa. Plötsligt är vardagen ett faktum, med allt vad det innebär. En del tycker att det är skönt att komma tillbaka till rutinerna, andra inte, oavsett upplever många stressen som oundviklig. Veckorna är ett race mot helgen, helgen är sitt alldeles egna race och sedan börjar det om...

Jag tycker om att det går mot höst. Jag tycker om mitt jobb, jag tycker om att vara hemma, jag tycker om kvällsfika med stearinljus innan barnen ska sova. Jag älskar hur min dotter fått höra på fritids att Mumin heter just Mumin efter han den där som gett onsdag namnet, hans ena fågel, hur hon vägrar tro...