Lyssna uppmärksamt

12.04.2023

Att lyssna på varandra är en viktig aspekt av kommunikation, men det är också en färdighet som inte alltid är lätt att behärska. Det kan vara frestande att tänka på vad man själv vill säga eller hur man ska svara innan den andra personen ens har avslutat sin mening. Men när vi inte lyssnar på varandra missar vi viktiga detaljer, vi kan uppfatta saker felaktigt och kommunikationen kan brytas ned.

För att effektivt lyssna på varandra är det viktigt att vara närvarande och uppmärksam på den personen som talar. Det betyder att vi behöver lära oss att fokusera på deras ord, men också på deras kroppsspråk och tonfall. När vi lyssnar på varandra på detta sätt kan vi förstå varandras perspektiv bättre, och det kan leda till en mer meningsfull kommunikation.

En annan viktig faktor i att lyssna på varandra är att visa respekt för den andra personens åsikter och känslor. Det är lätt att bli upprörd eller irriterad när någon säger något som vi inte håller med om, men det är viktigt att inte avfärda deras synpunkter eller känslor. Att visa respekt för andra människors åsikter och känslor kan hjälpa till att skapa en atmosfär av öppenhet och tillit, som i sin tur kan leda till bättre kommunikation och samarbete.

Slutligen är det viktigt att visa empati när man lyssnar på varandra. Det betyder att man försöker sätta sig in i den andra personens situation och förstå deras känslor. Detta kan hjälpa till att skapa en starkare anslutning mellan människor och kan också hjälpa till att lösa konflikter.

Att lyssna på varandra är en grundläggande färdighet som är avgörande för att skapa meningsfulla relationer, både personliga och professionella. Genom att vara närvarande, visa respekt och empati kan vi uppnå en bättre förståelse för varandra och skapa en mer positiv och produktiv kommunikation.


I våra roller som psykologer och parterapeuter möter vi många par från olika delar av Göteborg där relationen är en pågående förhandling. Vems behov är viktigast? Vem har rätt och vem har fel? Hur kan jag få min partner att ge mig det jag behöver?

När hösten drar igång är det som om tiden börjar rusa. Plötsligt är vardagen ett faktum, med allt vad det innebär. En del tycker att det är skönt att komma tillbaka till rutinerna, andra inte, oavsett upplever många stressen som oundviklig. Veckorna är ett race mot helgen, helgen är sitt alldeles egna race och sedan börjar det om...

Jag tycker om att det går mot höst. Jag tycker om mitt jobb, jag tycker om att vara hemma, jag tycker om kvällsfika med stearinljus innan barnen ska sova. Jag älskar hur min dotter fått höra på fritids att Mumin heter just Mumin efter han den där som gett onsdag namnet, hans ena fågel, hur hon vägrar tro...