Ensam tillsammans

19.03.2023

Ensamhet i parrelationer är ett vanligt problem som många människor stöter på. Trots att de är i en relation, kan de känna sig ensamma och isolerade. Det kan vara svårt att förstå varför det här händer, särskilt om man har en partner som man älskar och bryr sig om. Men det finns faktorer som kan bidra till ensamheten.

En av de främsta orsakerna till ensamhet i parrelationer är bristande kommunikation. Om du och din partner inte pratar om era känslor, behov och förväntningar, kan ni båda känna er bortkopplade från varandra. Det är viktigt att skapa en öppen och ärlig kommunikation där ni lyssnar på varandra och försöker förstå varandras perspektiv.

En annan faktor som kan leda till ensamhet i parrelationer är när man känner att man inte har tillräckligt med tid tillsammans. Det kan vara svårt att balansera arbete, familj och andra åtaganden, men det är viktigt att försöka skapa tid för varandra. Det kan vara så enkelt som att ha en regelbunden datenight eller en helgresa tillsammans.

Ensamhet kan också uppstå när man har olika intressen eller mål i livet. Det är viktigt att förstå och respektera varandras intressen, men det är också viktigt att hitta gemensamma intressen och aktiviteter som ni båda kan njuta av tillsammans.

Slutligen kan ensamhet uppstå när man har svårt att be om hjälp eller stöd från sin partner. Det är viktigt att känna sig trygg i sin relation och veta att man kan lita på sin partner. Om du kämpar med något eller behöver hjälp, tveka inte att be om det.

Att övervinna ensamhet i parrelationer kräver tålamod och arbete från båda parter. Men genom att öppna upp kommunikationen, skapa tid för varandra, hitta gemensamma intressen och stötta varandra kan ni skapa en djupare och mer meningsfull relation som kan hjälpa er att övervinna ensamheten


Birds Relations - en app för par

Birds Relations är en helt digital tjänst för relationsarbete och parutveckling, en app som par använder helt utan direktkontakt med psykolog. Vi har utvecklat Birds Relations för att göra den kunskap om kärlek, relationer och den metod vi arbetar med i parterapi tillgänglig för fler. Som användare relationsarbetar ni med Birds Relations helt på egen hand. Birds Relations är en par-app som bygger på evidensbaserad parterapi av den form vi som kliniska psykologer arbetar med, IBCT.

Kom igång direkt genom att ladda ner appen Birds Relations i AppStore eller Google PlayAtt hitta en bra psykolog kan vara svårt. Du kanske har gått med dina tankar och besvär en längre tid utan att få hjälp. Eller så har något hänt som gör situationen mer krisartad. Många vårdcentraler har egna psykologer där du kan få hjälp. Eller så väljer du att testa någon av alla nätbaserade tjänster på distans. I...