Ensam tillsammans

19.03.2023

Ensamhet i parrelationer är ett vanligt problem som många människor stöter på. Trots att de är i en relation, kan de känna sig ensamma och isolerade. Det kan vara svårt att förstå varför det här händer, särskilt om man har en partner som man älskar och bryr sig om. Men det finns faktorer som kan bidra till ensamheten.

En av de främsta orsakerna till ensamhet i parrelationer är bristande kommunikation. Om du och din partner inte pratar om era känslor, behov och förväntningar, kan ni båda känna er bortkopplade från varandra. Det är viktigt att skapa en öppen och ärlig kommunikation där ni lyssnar på varandra och försöker förstå varandras perspektiv.

En annan faktor som kan leda till ensamhet i parrelationer är när man känner att man inte har tillräckligt med tid tillsammans. Det kan vara svårt att balansera arbete, familj och andra åtaganden, men det är viktigt att försöka skapa tid för varandra. Det kan vara så enkelt som att ha en regelbunden datenight eller en helgresa tillsammans.

Ensamhet kan också uppstå när man har olika intressen eller mål i livet. Det är viktigt att förstå och respektera varandras intressen, men det är också viktigt att hitta gemensamma intressen och aktiviteter som ni båda kan njuta av tillsammans.

Slutligen kan ensamhet uppstå när man har svårt att be om hjälp eller stöd från sin partner. Det är viktigt att känna sig trygg i sin relation och veta att man kan lita på sin partner. Om du kämpar med något eller behöver hjälp, tveka inte att be om det.

Att övervinna ensamhet i parrelationer kräver tålamod och arbete från båda parter. Men genom att öppna upp kommunikationen, skapa tid för varandra, hitta gemensamma intressen och stötta varandra kan ni skapa en djupare och mer meningsfull relation som kan hjälpa er att övervinna ensamheten


Birds Relations - en app för par

Birds Relations är en helt digital tjänst för relationsarbete och parutveckling, en app som par använder helt utan direktkontakt med psykolog. Vi har utvecklat Birds Relations för att göra den kunskap om kärlek, relationer och den metod vi arbetar med i parterapi tillgänglig för fler. Som användare relationsarbetar ni med Birds Relations helt på egen hand. Birds Relations är en par-app som bygger på evidensbaserad parterapi av den form vi som kliniska psykologer arbetar med, IBCT.

Kom igång direkt genom att ladda ner appen Birds Relations i AppStore eller Google PlaySemester innebär inte bara härlig ledighet; för många är det också en tid då relationen sätts på prov. Lite konstigt kan tyckas, visst borde väl gemensam ledighet stärka relationen snarare än att skapa konflikter? Men kanske är inte så märkligt ändå. På semestern tillbringar man mer tid ihop än i vardagen, dessutom är förväntningarna ofta höga...


Ensamhet i parrelationer är ett vanligt problem som många människor stöter på. Trots att man är i en relation och lever tätt tillsammans med en partner som man vet i grunden bryr sig om en kan man känna sig ensam. I det här inlägget kommer vi beskriva lite närmare vilka faktorer som kan bidra till känslan av...

Att ha autism och vara i en kärleksrelation kan ibland vara utmanande, både för dig som själv har autism eller för dig som lever med en partner med autism. Autism kännetecknas av svårigheter med socialt samspel, kommunikation och flexibilitet i tänkande och beteende. Det kan också innebära ett behov av rutiner och struktur för att känna sig trygg....