Ensamhet i parrelationen

23.05.2024


Ensamhet i parrelationer är ett vanligt problem som många människor stöter på. Trots att man är i en relation och lever tätt tillsammans med en partner som man vet i grunden bryr sig om en kan man känna sig ensam. I det här inlägget kommer vi beskriva lite närmare vilka faktorer som kan bidra till känslan av ensamhet i en parrelation, och hur parterapi kan hjälpa till med detta. 

En av de främsta orsakerna till ensamhet i parrelationer är bristande kommunikation och förståelse för varandra. Om du och din partner inte pratar om era känslor, behov och förväntningar kan ni båda känna er bortkopplade från varandra. Just att öka förståelsen för varandras perspektiv och hitta vägar till en kommunikation som passar er är något man arbetar mycket med i parterapi. 

En annan faktor som kan leda till ensamhet i parrelationer är när man känner att man inte har tillräckligt med tid tillsammans. Det kan vara svårt att balansera arbete, familj och andra åtaganden i en hektisk vardag, så att faktiskt prioritera och sätta av tid för er tillsammans är viktigt. Roliga stunder ihop buffrar också och gör att det blir lättare att hantera skav och konflikter. Konkreta exempel kan vara att ha en regelbunden datenight eller planera en helgresa tillsammans.

Ensamhet kan också uppstå när man har olika intressen eller mål i livet. Det är viktigt att förstå och respektera varandras intressen, men det är också viktigt att hitta gemensamma intressen och aktiviteter. Det behöver inte vara stora saker, att följa och diskutera samma tv-serie eller att jobba ihop i trädgården på helgen kan räcka. Att visa intresse för varandras egna intressen är också viktigt, ställ nyfikna frågor om hur det gick på fotbollsmatchen din partner var på i helgen och dela med dig av vad boken du läser handlar om.  

Slutligen kan ensamhet uppstå när man har svårt att be om hjälp eller stöd från sin partner. Det är då lätt att känna sig ensam med ansvar eller att man kommer längre ifrån varandra när det gäller sådant som är viktigt just nu. 

Att övervinna ensamhet i parrelationer kan vara krävande då det ofta behövs både egna ansträngningar och att man tillsammans bestämmer sig för exempelvis att prioritera relationen och tid ihop. Parterapi kan vara ett stöd när det gäller att kommunicera och förstå varandra bättre, det kan också bli ett tillfälle då ni planerar hur ni mellan sessionerna ska prioritera tid för varandra, hitta gemensamma intressen och hur ni kan stötta varandra.

Att börja jobba på egen hand med hjälp av verktyg från parterapi, till exempel med appen Birds, kan också vara fullt tillräckligt. 


Birds Relations - en app för par

Birds är en helt digital tjänst för relationsarbete och parutveckling, en app som par använder helt utan direktkontakt med psykolog. Vi har utvecklat appen Birds för att göra den kunskap om kärlek, relationer och den metod vi arbetar med i parterapi tillgänglig för fler. Som användare relationsarbetar ni helt på egen hand. Appen bygger på evidensbaserad parterapi av den form vi som kliniska psykologer arbetar med, IBCT.

Kom igång direkt genom att ladda ner appen Birds Relations i AppStore eller Google PlaySemester innebär inte bara härlig ledighet; för många är det också en tid då relationen sätts på prov. Lite konstigt kan tyckas, visst borde väl gemensam ledighet stärka relationen snarare än att skapa konflikter? Men kanske är inte så märkligt ändå. På semestern tillbringar man mer tid ihop än i vardagen, dessutom är förväntningarna ofta höga...


Ensamhet i parrelationer är ett vanligt problem som många människor stöter på. Trots att man är i en relation och lever tätt tillsammans med en partner som man vet i grunden bryr sig om en kan man känna sig ensam. I det här inlägget kommer vi beskriva lite närmare vilka faktorer som kan bidra till känslan av...

Att ha autism och vara i en kärleksrelation kan ibland vara utmanande, både för dig som själv har autism eller för dig som lever med en partner med autism. Autism kännetecknas av svårigheter med socialt samspel, kommunikation och flexibilitet i tänkande och beteende. Det kan också innebära ett behov av rutiner och struktur för att känna sig trygg....