Undvik skilsmässa efter semestern

20.06.2024

Semester innebär inte bara härlig ledighet; för många är det också en tid då relationen sätts på prov. Lite konstigt kan tyckas, visst borde väl gemensam ledighet stärka relationen snarare än att skapa konflikter? Men kanske är inte så märkligt ändå. På semestern tillbringar man mer tid ihop än i vardagen, dessutom är förväntningarna ofta höga (och inte sällan olika för de båda i paret!), och om de inte helt infrias är risken stor för besvikelse. Det är därför inte ovanligt att man hör om skilsmässa efter semestern. 

För de som redan har det lite kämpigt i relationen kan också gemensam ledighet fungera som en katalysator som bidrar till att problemen förstärks. Även om det kanske finns guldkorn till stunder under semestern, finns ju också mer tid till att tänka igenom de där orosmolnen som övrig tid kanske överskuggas av att få vardagen att fungera. Och jämför man sig och sin egen relation med andras till synes perfekta romantiska sommardagar och kvällar i motljus i Instagramflödet, är det lätt att känna tvivel och osäkerhet.

Bild genererad av Canva.
Bild genererad av Canva.

Under semestern förändras ofta dynamiken i relationen. Man spenderar mer tid tillsammans, vilket kan leda till att små irritationsmoment som man normalt kan förbise blir till större konflikter. För många par är detta en tid då man måste konfrontera problem som annars kan sopas under mattan under vardagens logistik och rutiner. När man ser tillbaka på semestern och inser att problemen inte bara handlar om yttre stressfaktorer, utan om grundläggande skillnader i behov och förväntningar, kan tankar på skilsmässa efter semestern börja ta form.

Ofta finns återkommande teman i de konflikter par har, som i sin tur har sitt ursprung i olikheter paret emellan och hur dessa olikheter hanteras. Till exempel kanske den ena i paret önskar mycket närhet och vill göra det mesta tillsammans medan den andra har ett större behov av egentid och avskildhet. Dessa skillnader kan förstärkas under gemensam ledighet då ni kanske inte bara umgås mer med varandra utan också med släkt och vänner på ett mer intensivt sätt än i vardagen. För en småbarnsfamilj är semester sällan lika med avkoppling utan nästan samma vardagslogistik, men kanske på mindre barnanpassade platser, vilket kan ställa olikheter gällande ansvar och vem som gör vad hemma på sin spets. 

Ett annat skäl till att man hamnar i tvivel och överväger skilsmässa efter semestern är de ofta orealistiska förväntningarna på semestern som en tid för att "laga" relationen. Kanske går man in i semestern med förhoppningar om att få mer härlig tid tillsammans, men när dessa förhoppningar inte infrias kan besvikelsen bli överväldigande. Detta kan leda till känslor av hopplöshet och tvivel, och vara bidragande till beslut att skiljas när man återvänder till vardagen.

Det är också viktigt att komma ihåg att semesterperioden innebär mer tid för reflektion och självrannsakan. När man har tid att verkligen tänka igenom sitt liv och sin relation, kan man komma fram till insikter. För vissa par innebär detta att de ser sina problem i ett nytt ljus och inser att de inte längre kan bortse från dem. 

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar för att inte slutet på semestern också ska innebära vägen mot slutet för relationen. Att prata om sina förväntningar och behov innan semestern börjar är ett bra sätt för att förhindra missförstånd och besvikelser. Dessutom kan det vara hjälpsamt att planera in tid för både gemensamma aktiviteter och egentid, så att bådas behov tillgodoses. Om konflikter uppstår är det viktigt att hantera dem konstruktivt, där kan parterapi vara en hjälp om paret upplever sig fastna. 

Att vara medveten om de utmaningar som kan uppstå och att aktivt arbeta för att hantera dem kan hjälpa par att stärka sin relation under semestern istället för att större problem leder till skilsmässa.

Relaterade sidor: Parterapi


Semester innebär inte bara härlig ledighet; för många är det också en tid då relationen sätts på prov. Lite konstigt kan tyckas, visst borde väl gemensam ledighet stärka relationen snarare än att skapa konflikter? Men kanske är inte så märkligt ändå. På semestern tillbringar man mer tid ihop än i vardagen, dessutom är förväntningarna ofta höga...


Ensamhet i parrelationer är ett vanligt problem som många människor stöter på. Trots att man är i en relation och lever tätt tillsammans med en partner som man vet i grunden bryr sig om en kan man känna sig ensam. I det här inlägget kommer vi beskriva lite närmare vilka faktorer som kan bidra till känslan av...

Att ha autism och vara i en kärleksrelation kan ibland vara utmanande, både för dig som själv har autism eller för dig som lever med en partner med autism. Autism kännetecknas av svårigheter med socialt samspel, kommunikation och flexibilitet i tänkande och beteende. Det kan också innebära ett behov av rutiner och struktur för att känna sig trygg....