Vad människor ångrar på sin dödsbädd

25.01.2024

Lever du i enlighet med dina värderingar? Bronnie Ware är en australiensisk sjuksköterska som under många år arbetade med döende patienter. I boken "The top five regrets of the dying" beskriver hon vilka teman de allra flesta av hennes patienter berättade om, vad de önskar att de hade gjort annorlunda i livet.

1. Jag önskar att jag hade haft mod att leva mitt eget liv och inte det liv som andra förväntade sig av mig.

2. Jag önskar att jag inte hade jobbat så hårt.

3. Jag önskar att jag hade vågat uttrycka mina känslor.

4. Jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina vänner.

5. Jag önskar att jag hade tillåtit mig att vara lyckligare.

För många upptas en stor del av livet av problem som ska lösas, av "måsten" och "borden". Det är ofta svårt att i en hektisk vardag prioritera det som känns glädjefullt eller meningsfullt före det som behöver göras, eller andras förväntningar och krav. En del beskriver det som att livet bara går, utan att de själva har makten att göra förändringar eller ta över rodret. Och med tiden kan att i alltför stor utsträckning agera utifrån andras förväntningar eller krav utifrån göra att vi tappar den egna riktningen i livet. Kanske vet man inte längre vad man faktiskt vill och längtar efter?

Väcker Bronne Wares "Five regrets of the dying" några tankar eller känslor i dig om hur du lever ditt liv idag?

Värderingar kan vara till exempel att värna goda relationer, att prioritera egen återhämtning eller att vara kreativ. Vilka är dina viktiga värderingar i livet? Vad är viktigt just för dig - om du bortser från normer, andras förväntningar och krav utifrån?

Och - om du i stället levde mer i enlighet med dina värderingar, vad skulle du då göra annorlunda? 

Vad är ett litet första steg i den riktningen?

Relaterade sidor: KBT, Parterapi


Semester innebär inte bara härlig ledighet; för många är det också en tid då relationen sätts på prov. Lite konstigt kan tyckas, visst borde väl gemensam ledighet stärka relationen snarare än att skapa konflikter? Men kanske är inte så märkligt ändå. På semestern tillbringar man mer tid ihop än i vardagen, dessutom är förväntningarna ofta höga...


Ensamhet i parrelationer är ett vanligt problem som många människor stöter på. Trots att man är i en relation och lever tätt tillsammans med en partner som man vet i grunden bryr sig om en kan man känna sig ensam. I det här inlägget kommer vi beskriva lite närmare vilka faktorer som kan bidra till känslan av...

Att ha autism och vara i en kärleksrelation kan ibland vara utmanande, både för dig som själv har autism eller för dig som lever med en partner med autism. Autism kännetecknas av svårigheter med socialt samspel, kommunikation och flexibilitet i tänkande och beteende. Det kan också innebära ett behov av rutiner och struktur för att känna sig trygg....