Integritetspolicy

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Startsida / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Den här policyn förklarar hur vår webbplats www.wennerdalzellerothpsykologi.se  (www.wzpsykologi.se) samlar in och behandlar dina uppgifter samt dina rättigheter och hur du kan utöva dessa. Denna policy riktar sig till besökare av vår webbplats. 
Vår ambition är att utforma webbplatsen med respekt för besökarnas integritet. Vi strävar efter att endast behandla de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet och att undvika de mest integritetskänsliga uppgifterna.

Vilka personuppgifter insamlas och hur används dem?

Personuppgifter är uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar person. Namn, e-postadres, telefonnummer, meddelande och eventuell kontaktorsak lämnas till oss via kontaktformulär på webbplatsen eller via epost. Dessa personuppgifter behandlar vi för att kunna besvara frågor, ta kontakt med er för bokning eller skicka material i vissa fall. Observera att känsliga uppgifter i kontaktformuläret undanbedes. 

När ni besöker vår webbplats behandlar webbplatsen automatiskt information som under vissa förutsättningar kan utgöra personuppgifter, till exempel uppgift om tid, datum, volym på överförda data, webbläsare, språkinställningar, operativsystem, hänvisande domän och IP-adress. Webbplatsen samlar in denna typ av information för att webbplatsen ska vara säker och användarvänlig.

Laglig grund

Anledningen för behandlingen av personuppgifter är ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter, att kommunicera med kunder och andra intressenter samt att erbjuda en webbplats som är intressant, säker och användarvänlig. I vissa fall är orsaken att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den som lämnat personuppgifterna innan ett avtal träffas (till exempel genom kontakt via epost eller telefon inför tidsbokning). Vår webbplats använder cookies och genom att använda webbplatsen godkänner man det.

Hur länge lagras personuppgifter?

Vi sparar inte inskickade kontaktformulär/personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen och vi raderar personuppgifter om du begär att de ska tas bort eller om vi får kännedom om att de är inaktuella.


Säkerhet

Vi har skapat rutiner och ett arbetssätt för att hantera personuppgifter på ett så säkert sätt som möjligt och med utgångspunkten att endast de som behöver personuppgifterna för att utföra sitt arbete ska ha tillgång till dessa. 

Rättigheter jag har avseende personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få dina personuppgifter rättade eller raderade, vid begäran ska detta ske snarast möjligt. Du har även rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad och att få dina personuppgifter överförda till någon annan om du önskar detta. Du har rätt att begära att dina personuppgifter inte används för direkt marknadsföring. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Ändringar

Denna Integritetspolicy uppdateras kontinuerligt. Vi rekommenderar att du kontrollerar om det har skett några förändringar innan du använder webbplatsen.

Länkar

På vår webbplats kan det förekomma länkar till andra webbplatser. De webbplatserna står normalt inte under vår kontroll och omfattas inte heller av denna integritetspolicy. Du rekommenderas att ta del av den webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar dina personuppgifter.

Webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi, med hjälp av en leverantör, in loggar som innehåller bland annat nätidentifierare och tidsstämplar. Dessa uppgifter samlas in för att vi ska kunna se hur webbplatsen används. Vi använder bland annat Google Taggstyrning, Google Analytics, Google Ads och Google Search Console, men även andra här ej namngivna system kan användas.

Cookies

När du besöker vår webbplats godkänner du användning av cookies. Dess syfte är att identifiera dig som återkommande besökare och analysera användningen av webbplatsen. Du kan via din webbläsare eller enhet ändra inställningarna för användningen av cookies och till exempel välja att blockera alla cookies.

Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är rättsligt skyldiga att göra det eller om vi har fått ditt samtycke. Information för användning av webbplatsen, enligt webbstatistik ovan, lagras av extern leverantör enligt deras egna villkor. 

Vilka är mina rättigheter?

Du har rätt att kostnadsfritt begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Du kan begära korrigering av felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv. Du kan begära att dina uppgifter raderas för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera uppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på uppgifterna nedan. Du kan när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Hur använder du dina rättigheter? 

Skicka ett meddelande till oss om du vill använda någon av dina rättigheter. För att lämna klagomål till tillsynsmyndigheter vänligen kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Ändringar i vår integritetspolicy

Om vi gör ändringar i vår integritetspolicy kommer den uppdaterade versionen att publiceras på webbsidan wennerdalzellerothpsykologi.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Wennerdal Hälsa AB (org. nr 559211-9076) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

Hur kontaktar du oss?

wennerdalzellerothpsykologi.se har en ansvarig för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via e-post till info@wzpsykologi.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-04-09.