PAX parutveckling

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Startsida / PAX parutveckling

Stärk er relation med PAX parutveckling

Nu startar vi PAX parutveckling! Vi, Helga och Clara, är psykologer och medgrundare till PAX parutveckling, en digital tjänst för att utveckla parrelationer online. PAX bygger på evidensbaserad parterapi av den form vi som kliniska psykologer arbetar med, IBCT.

Problem i parrelationer är vanliga och de flesta par söker idag hjälp hos psykolog först när problemen är stora och har funnits en lång tid. Vi vet att ungefär en tredjedel av alla par mår dåligt i sin relation och hälften av alla par separerar. Ändå är det få av dessa som faktiskt söker terapi för sina relationsproblem.

På vår psykologmottagning i Göteborg möter vi dagligen personer som har problem i sin relation. De flesta hade sannolikt blivit hjälpta av enklare insatser betydligt tidigare. Vi ställde oss frågan "Hur kan vi hjälpa fler par att stärka och fördjupa sin relation på ett enkelt och roligt sätt?".

© PAX parutveckling AB
© PAX parutveckling AB

Vår strävan är att fler par ska må bra i sin relation och med en förebyggande insats som PAX parutveckling vill vi minska barriärerna för att få hjälp i tid. Genom att utföra övningar online via en helt digital tjänst kan ni arbeta med relationen när det passar er. Ni behöver inte ha några särskilda problem i relationen för att ha nytta av PAX, färdigheter som att kommunicera bättre och skapa fler positiva stunder tillsammans är alla parrelationer hjälpta av och via en inledande kartläggning guidas ni till rekommenderade övningar.

I nuläget är PAX under utveckling och vi söker betatestare som vill hjälpa oss att göra PAX ännu bättre.

Läs mer på paxparutveckling.se