Autism och relationer

25.04.2024

Att ha autism och vara i en kärleksrelation kan ibland vara utmanande, både för dig som själv har autism eller för dig som lever med en partner med autism. Autism kännetecknas av svårigheter med socialt samspel, kommunikation och flexibilitet i tänkande och beteende. Det kan också innebära ett behov av rutiner och struktur för att känna sig trygg. Autismspektrumet är mångfacetterat, och symtomen varierar från person till person. Vissa personer har till exempel störst problem med att tolka icke-verbal kommunikation, medan andra har starka intressen och följer strikta rutiner.

Vanliga relationsproblem vid autism:

  • Svårigheter med anpassning och flexibilitet: I relationer måste man anpassa sig till varandras olikheter. Det kan innebära att göra ändringar i rutinerna och att vara öppen för förändring. Om ni är olika när det gäller spontanitet och förändring kan det leda till missförstånd.

  • Kommunikationssvårigheter: Personer med autism kan både ha svårt att läsa av och förstå icke-verbal kommunikation och att uttrycka sina egna känslor och behov.

  • Sociala utmaningar: Att navigera i sociala situationer och hantera relationer kan vara svårt. Olika behov av social stimulans respektive egentid/återhämtning kan leda till missförstånd och konflikter.

  • Överkänslighet för sinnesintryck: Personer som har autism kan vara känsliga för till exempel ljud, lukter, ljus och material. Vissa miljöer kan då vara väldigt svåra att vistas i, och bidra till stress.

Om du har autism och är i en relation, är det viktigt att prata med din partner om hur din autism påverkar dig. Som partner till någon med autism är det viktigt att vara medveten om din partners behov och svårigheter.

Tips för att underlätta relationer med autism:

  • Acceptera era olikheter: Förstå att det kan krävas anpassningar från båda parter och att det är viktigt att respektera varandras olikheter. Ingen av er kommer komma särskilt långt i att försöka förändra varandra, men genom att prata om hur ni är och vad ni behöver kan ni hitta bättre sätt att hantera olikheterna.

  • Lär er mer om autism tillsammans: Utöver att prata med varandra, läs på om autism ur olika vinklar. Det finns många bra böcker, men även bloggar och poddar för ett inifrån-perspektiv.

  • Identifiera era sårbarheter: Diskutera vilka situationer som kan vara extra utmanande för er och försök bygga bort dessa sårbarheter på olika sätt. Till exempel med hjälp av rutiner.

  • Rutiner och struktur. Poängen med rutiner är att de bygger bort moment som annars behöver kommuniceras kring varje gång. Det minskar helt enkelt känslan av osäkerhet om ni båda vet vad som förväntas av er och hur dagen ser ut. Men vid autism kan rutiner ibland bli väldigt rigida, så att träna på att ibland bryta rutiner och göra saker oplanerat kan också vara en viktig del.

  • Återhämtning: Se till att ni båda får den återhämtning ni behöver för att må bra i relationen.


Semester innebär inte bara härlig ledighet; för många är det också en tid då relationen sätts på prov. Lite konstigt kan tyckas, visst borde väl gemensam ledighet stärka relationen snarare än att skapa konflikter? Men kanske är inte så märkligt ändå. På semestern tillbringar man mer tid ihop än i vardagen, dessutom är förväntningarna ofta höga...


Ensamhet i parrelationer är ett vanligt problem som många människor stöter på. Trots att man är i en relation och lever tätt tillsammans med en partner som man vet i grunden bryr sig om en kan man känna sig ensam. I det här inlägget kommer vi beskriva lite närmare vilka faktorer som kan bidra till känslan av...

Att ha autism och vara i en kärleksrelation kan ibland vara utmanande, både för dig som själv har autism eller för dig som lever med en partner med autism. Autism kännetecknas av svårigheter med socialt samspel, kommunikation och flexibilitet i tänkande och beteende. Det kan också innebära ett behov av rutiner och struktur för att känna sig trygg....